ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE

Platforma przetargowa
I. Skany petycji rozpatrywanych przez ZPO w Boronowie.

1. Petycja - Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice.
- data wpływu: 26.10.2020 r.
- 02.11.2020 r. - udzielono odpowiedzi organowi prowadzącemu.
- 05.11.2020 r. - umieszczono na stronie internetowej.

© Copyright 2020 DB - All Rights Reserved

How to design your own website - Read more