free portfolio site templates

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE

  1. Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie - zapoznaj się!
  2. Program profilaktyczno-wychowawczy - zapoznaj się!
  3. Organizacja roku szkolnego 2019/2020 - tutaj!
  4. Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 - zapoznaj się!
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu - do pobrania!
  6. Oświadczenie rodziców ucznia Szkoły Podstawowej - do pobrania!
  7. Oświadczenie rodziców dziecka przedszkolnego - do pobrania!
  8. Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka - do pobrania!

© Copyright 2020 DB - All Rights Reserved